• Fijn spelen bij een
    van de Zowiezo
    kinderdagverblijven

Brengen en halen van het kinderdagverblijf

Op de breng- en haalmomenten van het kinderdagverblijf wordt belangrijke en leuke informatie over het kind door de pedagogisch medewerkers en de ouders uitgewisseld. Ouders kunnen tijdens brengmomenten praktische informatie over het kind of leuke anekdotes aan de pedagogisch medewerkers vertellen. Op het moment dat ouders hun kind komen halen, geven de pedagogisch medewerkers belangrijke informatie over het kind, zoals de activiteiten die het kind ondernomen heeft tijdens de opvangdag.

Heen-en-weer schriftje van het kinderdagverblijf

Bij de jongste kinderen t/m 2 jaar wordt gebruik gemaakt van een heen-en-weer schriftje, waarin zowel ouders als pedagogisch medewerkers leuke zaken rondom het kind kunnen opschrijven. Voor de peuters wordt een plakboek bijgehouden van werkjes met verschillende thema’s. Bij het verlaten van onze kinderopvang krijgt elk kind het plakboek mee naar huis.
Omdat de contactmomenten kort zijn, is het altijd mogelijk om een gesprekje met de pedagogisch medewerkers aan te vragen, zodat op een rustiger moment uitgebreid overlegd kan worden.

Veilig en vertrouwd
plezier maken

Een eerste indruk is natuurlijk heel belangrijk, daarom bieden wij je de kans om het kinderdagverblijf te bekijken voordat je je kindje inschrijft. Voor een rondleiding kunt u bellen naar de locatie.

DE TARIEVEN

De tarieven voor 2024 zien er als volgt uit: Regulier € 9,89 of Flexibel € 12,28

kinderopvang-zowiezo-tekening

Bel ons
0229 574 885