• Fijn spelen bij een
    van de Zowiezo
    kinderdagverblijven

Peuterschool de Eerste Stap

voetjesPeuterschool locatie de Eerste Stap in Zuid Scharwoude
Een peuterochtend is goed voor de doorgaande leerlijn en ontwikkeling van ieder kind. Zowiezo zorgt voor een goede start en bereidt uw kind spelenderwijs lerend voor op de basisschool. De overgang van voorschool naar de basisschool wordt hierdoor makkelijker gemaakt. Dit gebeurt allemaal onder de ervaren leiding van Gerry Wokke, Lilian Wokke en Marion Molthoff.

Werkwijze
Zowiezo werkt al nauw samen met de basisscholen in de gemeente Langedijk en werkt met een speciaal ontwikkeld educatief VVE programma Puk & Ko. Er wordt gewerkt met vaste thema’s, die een vast dagritme hebben. Zo wordt er veel aandacht besteedt aan de sociale, motorische en creatieve ontwikkeling van uw kind. De twee vaste pedagogisch medewerkers zijn naast hun reguliere opleiding extra geschoold in de methode om het jonge kind spelenderwijs taal, rekenen en sociale vaardigheden bij te brengen.

Dagindeling
De Eerste stap is voor uw peuter geopend van 8.30u tot 11.30u. Om aan te sluiten op de reguliere roosters van de basisscholen, is het op deze locatie mogelijk dat uw kind een verlengde peuterdag heeft van 11:30u tot 13:30 uur. Deze is aansluiten aan de ochtend. Daarnaast kunt u kiezen voor 40 of 52 weken.

Een kind gaat in de ochtend naar peuterschool De Eerste Stap en speelt een aansluitend dagdeel in dezelfde ruimte verder onder leiding van dezelfde medewerkers van Zowiezo. Net als in de overblijf op de basisschool, kunnen de kinderen een van huis meegebrachte lunch nuttigen. De verlengde peuterdag van 11:30u tot 13:30u kan ook afzonderlijk van de peuteropvangochtend afgenomen worden. U kunt dus kiezen voor twee dagdelen, werkt u, dan heeft u ook recht op kinderopvangtoeslag.

Openingstijden
Wij zijn op de volgende dagen geopend met peuterschool Eerste Stap:
Maandag tot vrijdag elke ochtend vanaf 8:30 tot 13:30 uur.


zowiezo-peuterschoolAdres:

Zowiezo Peuterschool
Locatie De Eerste Stap
Korteweide 220
1722 VL Zuid Scharwoude
tel. 06-31685501
info@zowiezo.nu

Voor de kosten kunnen wij een berekening op maat maken, in de tabel hieronder gaan we van 40 weken peuterschool uit. Het is ook mogelijk om 52 weken af te nemen. Een peuterochtend is 3 uur , wilt langer dat kan de kosten zijn dan €7,18 bruto per uur extra .

Tarieven niet werkende ouder .

Kosten per maand bruto Bij 2 dagdelen € 137,80 Bij 3 dagdelen € 206,70
Inkomen van  tot  Eigen bijdrage ouders per maand  Eigen bijdrage ouders per maand 
lager dan 18.176 € 37,50 € 56,25
18.177 27.946 € 42,50 € 63,75
27.947 38.455 € 47,50 € 71,25
38.456 52.304 € 55,00 € 82,50
52.305 75.184 € 65,00 € 97,50
75.185 104.184 € 75,00 € 112,50
104.185 en hoger € 80,00 € 118,00

De gemeente vult het bedrag normaal gesproken aan. Dat is nu niet het geval. Zowiezo geeft tot aan de zomervakantie een korting op de gemeentelijke bijdrage zodat uw kind naar de peuterspeelzaal kan blijven gaan. De korting is reeds verwerkt in de tabel.

U kunt ook 1 dagdeel afnemen de kosten zijn dan € 75 bruto

Tarieven werkende ouder en recht op kinderopvangtoeslag.

Kosten per maand bruto Bij 2 dagdelen € 137,80 Bij 3 dagdelen € 206,70
Inkomen van  tot  Eigen bijdrage ouders per maand  Eigen bijdrage ouders per maand 
lager dan 18.176 € 9,80 € 14,70
18.177 27.946 € 15,30 € 22,70
27.947 38.455 € 24,80 € 33,40
38.456 52.304 € 30.30 € 45,80
52.305 75.184 € 44,80 € 67,20
75.185 104.184 € 71,30 € 106,70
104.185 en hoger € 105,30 € 158,70

Dit is een prijsindicatie en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.In deze berekening is er al rekening gehouden met de kinderopvangtoeslag.

Veilig en vertrouwd
plezier maken

Een eerste indruk is natuurlijk heel belangrijk, daarom bieden wij je de kans om het kinderdagverblijf te bekijken voordat je je kindje inschrijft. Voor een rondleiding kunt u bellen naar de locatie.

DE TARIEVEN

In 2019 zijn de tarieven voor de locaties Hoorn, Wognum en Zuid-Scharwoude € 8,02 per uur per kind. Voor de locatie in Heerhugowaard is dat € 8,02 per uur voor reguliere opvang en € 8,45 per uur voor flexibele opvang.

kinderopvang-zowiezo-tekening

Bel ons
0229 574 885