• Gastouderopvang
    in een warme en
    huiselijke omgeving

Onze gastouders

Onze gastouders zijn spontaan en vangen met passie kinderen op. Het zijn vlotte, frisse, zorgzame en creatieve gastouders. Zo kunnen wij de gastouders van Zowiezo het beste omschrijven.

Onze gastouders voldoen aan de wettelijke eisen die er aan gastouders gesteld worden. Ze hebben een MBO-2 diploma, Kinder-EHBO, een Verklaring Omtrent Gedrag en staan ingeschreven bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Al onze gastouders hebben actuele kennis op het gebied van kinderopvang. Zij volgen elk jaar bijscholingscursussen met het thema van pedagogiek, EHBO en de Meldcode Kindermishandeling.

Elke gastouder en ouder heeft een persoonlijke Zowiezo bemiddelingsmedewerkster die de gastouder minimaal vier keer per jaar bezoekt. Deze bezoeken bestaan uit een afname van de Risico Inventarisatie, een evaluatiegesprek, een voortgangsgesprek en een spontaan bezoek op het opvangadres. Zowiezo heeft nauw contact met haar gastouders. Zo zien wij elke gastouder door verplichte deelname aan de Zowiezo cursussen én de bezoeken op het opvangadres, minimaal zo’n zes keer per jaar.

Alle geregistreerde Gastouders die bij ons buro staan aangesloten, kun je vinden via het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen via de volgende link:
www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Dit register bevat alle geregistreerde Gastouders, peuterspeelzalen en andere soorten kinderopvang, niet alleen de Gastouders die via Gastouderburo Zowiezo werken.

Gastouder Yvonne

Gastouder Yvonne woont in Wognum en is moeder van 3 kinderen. Zij is al acht jaar gastouder bij Zowiezo en heeft veel plezier in het opvangen van kinderen. Met haar bolderkar of wandelwagen en hond Bobbie trekt ze erop uit. Yvonne staat altijd klaar en is erg flexibel naar ouders. Ken jij een gastouder die ook de aandacht verdient? Geef ons een tip!

Bel ons
0229 574 885