• Gastouderopvang
    in een warme en
    huiselijke omgeving

Onze gastouders

Onze gastouders zijn spontaan en vangen met passie kinderen op. Het zijn vlotte, frisse, zorgzame en creatieve gastouders. Zo kunnen wij de gastouders van Zowiezo het beste omschrijven.

Onze gastouders voldoen aan de wettelijke eisen die er aan gastouders gesteld worden. Ze hebben een MBO-2 diploma (of diploma dat gelijkgesteld is), Kinder-EHBO, een Verklaring Omtrent Gedrag en staan ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Al onze gastouders hebben actuele kennis op het gebied van kinderopvang. Zij volgen elk jaar bijscholingscursussen op het gebied van pedagogisch beleid, EHBO en Meldcode Kindermishandeling.

Elke gastouder en ouder hebben een eigen bemiddelingsmedewerker die de gastouder minimaal vier keer per jaar bezoekt. Deze bezoeken bestaan uit een afname van de Risico Inventarisatie bij de gastouder thuis, een evaluatiegesprek tussen ouder en gastouder, een voortgangsgesprek met de gastouder en een spontaan bezoek op het opvangadres. Zowiezo heeft nauw contact met haar gastouders. Zo zien wij elke gastouder door verplichte deelname aan de Zowiezo cursussen én de bezoeken op het opvangadres, minimaal zo’n zes keer per jaar.

Alle geregistreerde gastouders die bij ons buro staan aangesloten, kun je vinden via het Landelijk Register Kinderopvang via de volgende link:
www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Dit register bevat alle geregistreerde gastouders, peuterspeelzalen en andere soorten kinderopvang door heel Nederland.

Vind je het fijner om een gastouder bij jou aan huis te hebben? Daar zijn ook mogelijkheden voor. Vraag naar de mogelijkheden bij jouw bemiddelingsmedewerker.

Heb je reeds een gastouder aan huis, let er dan op dat je bij een eventuele verhuizing op tijd contact opneemt met jouw bemiddelingsmedewerker. Het keuren van de nieuwe woning heeft tijd nodig. Een nieuwe Risico Inventarisatie moet afgenomen worden en je gastouder krijgt, bij een positieve inspectie, een nieuw LRK nummer. Het is fijn als er geen gat tussen de oude en de nieuwe woning zit voor de kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag kan pas weer worden afgegeven als het nieuwe LRK nummer er is.

Gastouder Yvonne

Gastouder Yvonne woont in Wognum en is moeder van 3 kinderen. Zij is al sinds 2006 gastouder bij Zowiezo en heeft veel plezier in het opvangen van kinderen. Met haar bolderkar of wandelwagen en hond Lady trekt ze erop uit. Yvonne staat altijd klaar en is erg flexibel naar ouders. Ken jij een gastouder die ook de aandacht verdient? Geef ons een tip!

Bel ons
0229 574 885