• Zowiezo regelt het ook goed voor gastouders

Protocol ongevallen en calamiteiten gastouder

Protocol ongevallen en calamiteiten gastouder

Ongelukken waarbij kinderen betrokken zijn, zijn emotioneel voor zowel de (gast)ouders als het gewonde kind. Alle kinderen hebben wel eens builen en blauwe plekken maar veel daarvan kunnen, net zoals de meer ernstige verwondingen, worden voorkomen. Naast het treffen van de preventieve maatregelen, is het voor jou van belang te weten wat te doen bij ongevallen waarbij een kind betrokken is. In sommige situaties zoals verstikking, verbranding of ernstige bloeding, kan jouw hulp van levensbelang zijn. Daarom is het van belang om jaarlijks een cursus Kinder-EHBO te volgen. Deze cursus wordt meerdere malen per jaar aangeboden op het hoofdkantoor. Gastouders kunnen zich zelf voor deze cursus inschrijven via onze website. Aan deze cursus zijn kosten verbonden. Het certificaat is verplicht en dient te allen tijde up to date te blijven.

Daarnaast adviseren wij om duidelijk, en vooraf, met de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen af te spreken hoe je handelt bij calamiteiten, welke (tand/huis)arts je als eerste inschakelt en op welk moment u de ouders informeert over een ongeval of andere calamiteiten met hun kind. Zorg dat je voor elk kind een lijst paraat hebt waarop de telefoonnummers vermeld staan van de huisarts, tandarts en de nummers waarop de ouders te bereiken zijn. Je kunt deze gegevens kwijt op het Afsprakenformulier.

Protocol ongevallen en calamiteiten gastouder

Hoe te handelen na een ongeval/calamiteit

1. Tref veiligheidsmaatregelen voor jezelf, overige (gast)kinderen en voor het slachtoffer. Laat bij voorkeur het kind liggen. Indien het niet anders kan leg je het slachtoffer op een veilige plaats. Blijf rustig.

2. Nagaan wat er is gebeurd en daarna wat het slachtoffer mankeert. Probeer er achter te komen wat er is gebeurd door het kind aan te spreken of de omstanders te vragen. Als je alleen bent, roept je om hulp zodat iemand je kan assisteren.

3. Het slachtoffer geruststellen Ieder kind heeft iemand nodig die hem opvangt en geruststelt. Hij is vaak geschrokken en voelt zich angstig. Blijf in de directe nabijheid van het kind, wees rustig en zorgzaam. Laat het gewonde kind nooit alleen! Ga in principe niet met een kind dat iets ernstigs heeft, alleen op weg. Je kunt je dan namelijk niet concentreren op het verkeer. De toestand van het kind kan ook verslechteren tijdens de rit, waardoor de hulpverlening wordt bemoeilijkt.

4. Zorg voor deskundige hulp. Blijf bij voorkeur zelf bij het slachtoffer en laat iemand anders zo snel mogelijk deskundige hulp waarschuwen. Dat kan de ambulancedienst zijn via 112 of de eigen (huis)arts. Als je deskundige hulp waarschuwt via het centrale alarmnummer 112, krijg je eerst contact met een meldkamer waar je eerst moet aangeven welke hulp je nodig hebt (ambulance, brandweer, politie). Je word dan doorverbonden met de desbetreffende hulpdienst. Je geeft vervolgens de volgende gegevens door:

·         je eigen naam

·         plaats ongeval

·         beschrijf het ongeval

·         meld dat het om een kind/kinderen gaat, vermeld de leeftijd erbij

·         beschrijf de toestand van het kind

·         meld wanneer het kind beademd of gereanimeerd wordt

·         laat je contactpersoon terugkoppelen welke stappen u moet nemen

5. Informeer het gastouderbureau en de ouders. Je brengt zo snel mogelijk de ouders en het gastouderbureau op de hoogte.

6. Registreer het ongeval. Neem zo snel mogelijk contact op met jouw bemiddelingsmedewerker en informeer haar over het ongeval. Vul een ongevallenregistratieformulier in. Je vindt een registratieformulier online op de persoonlijke pagina. Vul voor elk incident een nieuw formulier in. Zijn er meerdere kinderen bij het incident betrokken, vul dan van alle kinderen de gegevens in. Het gastouderbureau zal het ongeval terugkoppelen naar de vraagouders. Per woning waar de gastouderopvang plaatsvindt, is er een registratie van ongevallen, waarbij per ongeval de aard en plaats van het ongeval, de leeftijd van het kind, de datum van het ongeval en een overzicht van te treffen maatregelen worden vermeld ( arts/ziekenhuisbezoek, wond verbinden etc. ).

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een ongeluk is voor alle betrokkenen een zeer ingrijpende ervaring. We willen er dan ook alles aan doen om risico’s te verkleinen en daarom vragen wij je voor alle ongevallen, incidenten en calamiteiten een registratieformulier in te vullen. We willen niet achteraf zeggen: We hadden dit kunnen voorkomen of we hebben niet juist gehandeld.

Gastouder Yvonne

Gastouder Yvonne woont in Wognum en is moeder van 3 kinderen. Zij is al sinds 2006 gastouder bij Zowiezo en heeft veel plezier in het opvangen van kinderen. Met haar bolderkar of wandelwagen en hond Lady trekt ze erop uit. Yvonne staat altijd klaar en is erg flexibel naar ouders. Ken jij een gastouder die ook de aandacht verdient? Geef ons een tip!

VERGOEDINGEN

gastouder-zowiezo-tekeningOns advies voor de vergoeding voor gastouders is minimaal € 6,01 per uur per kind. Een gastouder mag haar eigen tarief bepalen.

 

Bel ons
0229 574 885