• Zowiezo regelt het ook goed voor gastouders

Protocol zieke kinderen

Het kan zijn dat het oppaskind van de gastouder of de gastouder zelf ziek wordt. In dit protocol zieke kinderen leest u wat u moet doen.

Wat moet een gastouder doen bij ziekte?
•    Gastkind wordt tijdens de opvang ziek
1.    U handelt conform het protocol zieke kinderen en medicijnen.
2.    Bij twijfel schakel je altijd eerst een arts in!
•    Gastkind is ziek geworden voorafgaand aan de opvang
1.    De vraagouder belt u en overlegt over de opvang.
2.    U belt uw bemiddelingsmedewerkster om melding te doen van de ziekte.
3.    De eerste dagen van ziekte worden doorbetaald. Na 7 aaneengesloten dagen kan er verrekening plaats vinden in opdracht van de vraagouder.
•    Gastouder is ziek
1.    Bel vraagouder en overleg de situatie.
2.    De eerste dag van ziekte wordt doorbetaald. Bij tweede dag of meer zou er eventueel een verrekening plaats mogen vinden in opdracht van de vraagouder.
3.    Indien er noodopvang wordt verstrekt gaan de kosten gaan naar de gastouder die de noodopvang verleend en wordt de gastouder, ook de eerste dag, niet doorbetaald.
•    Vraagouder is ziek
1.    U belt de vraagouder, en overlegt over eventuele noodopvang.
2.    U belt uw bemiddelingsmedewerkster, deze helpt u eventueel bij het vinden van de juiste oplossing.

Gastouder Yvonne

Gastouder Yvonne woont in Wognum en is moeder van 3 kinderen. Zij is al acht jaar gastouder bij Zowiezo en heeft veel plezier in het opvangen van kinderen. Met haar bolderkar of wandelwagen en hond Bobbie trekt ze erop uit. Yvonne staat altijd klaar en is erg flexibel naar ouders. Ken jij een gastouder die ook de aandacht verdient? Geef ons een tip!

Bel ons
0229 574 885