• Zowiezo regelt het ook goed voor gastouders

Protocol zieke kinderen

Protocol zieke kinderen

Het kan zijn dat het kind van de gastouder of de gastouder zelf ziek wordt. In dit protocol zieke kinderen lees je wat je moet doen.

Wat moet een gastouder doen bij ziekte?
•    Gastkind wordt tijdens de opvang ziek
1.    Je handelt conform het protocol zieke kinderen en medicijnen
2.    Bij twijfel schakel je altijd eerst een arts in!
•    Gastkind is ziek geworden voorafgaand aan de opvang
1.    De vraagouder belt je en overlegt over de opvang
2.    Je belt je bemiddelingsmedewerkster om melding te doen van de ziekte.
3.    De eerste dagen van ziekte worden doorbetaald. Na 7 aaneengesloten dagen kan er verrekening plaatsvinden in opdracht van de vraagouder.

•    Gastouder is ziek
1.    Bel vraagouder en overleg de situatie
2.    Je krijgt bij ziekte geen uren doorbetaald
3.    Indien er noodopvang wordt verzorgd, gaan de verdiensten naar de gastouder die de noodopvang verleend
•    Vraagouder is ziek
1.   Vraagouder belt en overlegt over eventuele noodopvang bij een andere gastouder
2.    Vraagouder belt de bemiddelingsmedewerkster, deze helpt de Vraagouder eventueel bij het vinden van de juiste oplossing

Gastouder Yvonne

Gastouder Yvonne woont in Wognum en is moeder van 3 kinderen. Zij is al sinds 2006 gastouder bij Zowiezo en heeft veel plezier in het opvangen van kinderen. Met haar bolderkar of wandelwagen en hond Lady trekt ze erop uit. Yvonne staat altijd klaar en is erg flexibel naar ouders. Ken jij een gastouder die ook de aandacht verdient? Geef ons een tip!

VERGOEDINGEN

gastouder-zowiezo-tekeningOns advies voor de vergoeding voor gastouders is minimaal € 6,01 per uur per kind. Een gastouder mag haar eigen tarief bepalen.

 

Bel ons
0229 574 885